Grunnleggende om krypto

Trading Basics

Handel er gøy når du har de riktige verktøyene. Du har en høy sjanse for å lykkes hvis du tar det som en bedrift.

Å ta handel som en bedrift betyr å ha en handelsplan og holde seg til den. Du bør også gjennomføre nok undersøkelser for å identifisere de beste handelssignalene. Netthandel er ikke gambling. Nedenfor finner du grunnleggende informasjon om netthandel.

Hva er online handel?

Netthandel handler om å satse på kurssvingninger til et finansielt instrument. Traderen bør analysere markedsinformasjonen for å forutsi fremtidig prisretning. Netthandel er morsomt når de riktige handelsverktøyene brukes.

Hvordan fungerer netthandel?

Netthandel skjer gjennom regulerte finansmeglere. Disse meglerne er enten likviditetstilbydere eller en lenke til likviditetstilbydere. Meglerne som gir likviditet til tradere er kjent som market-makere. Likviditetstilbydere kan også inkludere store banker og andre finansinstitusjoner.

Hvilke eiendeler handles på nettet?

De finansielle instrumentene som handles på nettet er kategorisert i fire klasser. Disse inkluderer aksjer, valuta, råvarer og krypto. Titusenvis av produkter kan omsettes på disse fire aktivaklassene. Noen finansmeglere lar deg handle forskjellige aktivaklasser samtidig. Du kan bruke våre handelsverktøy til å generere innsikt fra flere aktivaklasser.