Grunderna i krypto

Trading Basics

Handel är roligt när du har rätt verktyg. Du har en stor chans att lyckas om du tar det som ett företag.

Att ta handel som ett företag översätts till att ha en handelsplan och hålla sig till den. Du bör också göra tillräckligt med forskning för att identifiera de bästa handelssignalerna. Handel på nätet är inte spel. Nedan hittar du grundläggande information om onlinehandel.

Vad är onlinehandel?

Onlinehandel handlar om att satsa på prissvängningar på ett finansiellt instrument. Handlaren bör analysera marknadsinformationen för att förutsäga framtida prisriktning. Onlinehandel är roligt när rätt handelsverktyg används.

Hur fungerar onlinehandel?

Onlinehandel sker genom reglerade finansiella mäklare. Dessa mäklare är antingen likviditetsleverantörer eller en länk till likviditetsleverantörer. Mäklarna som tillhandahåller likviditet till handlare är kända som marknadsgaranter. Likviditetsleverantörer kan också inkludera stora banker och andra finansiella institutioner.

Vilka tillgångar handlas online?

De finansiella instrument som handlas online är kategoriserade i fyra klasser. Dessa inkluderar aktier, valuta, råvaror och krypto. Tiotusentals produkter kan handlas på dessa fyra tillgångsklasser. Vissa finansiella mäklare låter dig handla olika tillgångsklasser samtidigt. Du kan använda våra handelsverktyg för att generera insikter från flera tillgångsklasser.